Centrum města budoucnosti
Center of City of the Future

Strategický partner

Středočeský kraj

Partneři

ADERA Aplis BERNDORF bazény Centropol Consilia Futura Cra ČEZ ESCO DATASys Elexim Gordic Haidy IGRF MC Triton MyMight NCEÚ NITES OMS Pocket Virtuality QEL-PRO Sensority SCII Smart Lighting Solution Smartplan SOLUBAG VDT Technology Virtuoso Visap Wayelevance

Spřátelené subjekty

Mníšek pod Brdy NADACE ABF Regi Base I. SSPS Akademie věd ČR

Odborný partner pro komunikaci

AlphaMediA

Mediální partneři

Development News Pro města a obce Synopcity

Kalendáře

Chci se stát Partnerem CMB / I want to become a CMB Partner

Organizace / Organization

Jméno a příjmení / Full name

E-mail / E-mail adressTelefon / Phone

Komentář / Dotaz

 

 

Rezervace - Laboratoř CMB CIIRC

 

Rezervace – Akce CMB partneři

 

M.C.TRITON

 


PŘINÁŠÍME FIRMÁM ODPOVĚDI A ŘEŠENÍ NA TYTO OTÁZKY:

STRATEGIE
Podstatou strategie 
je odlišení. Máme ji? Rozumí jí naši lidé? Pomáhá nám v řízení firmy a prodeji produktů?

OBCHOD 
A MARKETING
Je náš obchodní model dostatečně výkonný? Pracujeme dobře se vztahy, vytěžujeme potenciál zákazníků? Obsluhujeme dobře největší zákazníky?

VÝROBA
Jak zkrátíme 
výrobní časy? Jak snížíme prostoje? Jak zapojíme lidi do zefektivňování? Jak pomůžeme mistrům 
ve vedení lidí?

PROCESY A ŘÍZENÍ
Umíme zajistit, aby každá práce měla smysl a svého zákazníka? Je průběh zakázky firmou efektivní alespoň jako u nejlepší konkurence?

LIDÉ
Máme kompetentní, motivované 
a loajální lidi? Umíme je rozvíjet 
a vychovávat si nástupce? Jak být úspěšným lídrem?

HODNOTA FIRMY
Jak připravit firmu na prodej nebo vstup strategického partnera? Co zvedne hodnotu firmy? Máme firmu předat dětem/managementu nebo ji prodat?

INTERIM MANAGEMENT
Jak rychle stabilizujeme chod v určitém útvaru? Co můžeme dělat, když nemůžeme obsadit klíčovou pozici? Jak dobře odřídíme změnu?

ZÁSOBY A LOGISTIKA Jak efektivní je pohyb zboží a surovin uvnitř společnosti? Jak funguje distribuce zákazníkům či dalším partnerům? Kolik financí nám vážou zásoby?


Více informací o M.C.TRITON najdete na www.mc-triton.cz

PRO města a obce

 

Měsíčník PRO města a obce přináší užitečné informace nejen pro starosty, hejtmany a volené zastupitele, ale i pro zaměstnance obecních, městských a krajských úřadů. Důležitá fakta pro svou činnost v něm však naleznou rovněž podnikatelé a firmy poskytující výrobky a služby městům, obcím a úředníkům krajských a městských úřadů, magistrátů a státních orgánů. Časopis poskytuje praktické rady a odpovědi na otázky, které cílová skupina čtenářů musí při výkonu svých funkcí řešit.

V jednotlivých rubrikách se časopis pravidelně věnuje problematice hospodaření, financování, řízení, správy a ekonomiky měst a obcí. Odpadovému hospodářství, životnímu prostředí, mezinárodním zkušenostem, rozvoji infrastruktury a regionů a dalším tématům. Součástí předplatného časopisu je elektronický zpravodaj – Newsletter ProMO, který vychází dvakrát měsíčně (v období leden – červen a září – prosinec) a zvýhodněná nabídka celé škály konferencí a workshopů pořádaných naší společností a našimi obchodními partnery.

Kontakty:

PRO města a obce
Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
www.promestaaobce.eu

Kontaktní osoba

Pavel Černý, šéfredaktor
pavel.cerny@promestaaobce.eu

ADERA s.r.o.

 

Ve společnosti ADERA s.r.o. pomáháme městům, obcím, firemním klientům a domácnostem od škůdců včetně preventivních opatření a zároveň tím plnit povinnosti, které ukládá mimo jiné zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Nabízíme celoroční ochranu před škůdci, zavádění preventivních opatření, monitoring výskytu škůdců, represivní zásahy a vedení příslušné dokumentace.

Navíc se zaměřujeme také na systémy pro nonstop monitoring škůdců, chytré staničky, elektrické pasti nebo lapače a další pokročilá řešení pro náročná odvětví.

Od roku 1999 zajišťujeme profesionální hubení škůdců a preventivní opatření proti jejich rozšíření. Provádíme také dezinfekce, ochranu budov proti holubům a rizikové vyklízení. Využíváme moderní technologické postupy, osvědčené přípravky a dlouholeté zkušenosti. Díky tomu jsou naše zásahy nadprůměrně úspěšné, bezpečné a šetrné k životnímu prostředí. Mezi naše klienty patří města, obce, hotely, restaurace, obchody, sklady, potravinářské provozy, zdravotnická zařízení, objekty sociálních služeb, ubytovny, školy, úřady, průmyslové objekty, farmaceutické firmy a domácnosti. Ručíme za úspěšné vyhubení škůdců i zásah v časovém limitu podle domluvených podmínek. Vysoká profesionalita poskytovaných služeb je garantována odbornou kvalifikací zaměstnanců podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, členstvím ve Sdružení pracovníků DDD a certifikacemi dle ČSN EN 16636, ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

V rámci pokročilé ochrany proti škůdcům nejčastěji zavádíme systémy pro permanentní monitoring, chytré staničky, elektrické pasti, lapače i další řešení. Dodáváme špičkové systémy, které jsou vždy přizpůsobené na míru pro každou provozovnu. Chráníme tak firemní prostory před škůdci a zároveň pomáháme klientům splnit náročné zákonné povinnosti.

Kontakty:

ADERA s.r.o.
Novotného lávka 200/5
116 68 Praha 1 - Staré město
www.adera.cz

Kontaktní osoba

Michal David, jednatel
adera@adera.cz
+420 602 205 900

Nadační fond REGI Base I.

 

Nadační fond REGI Base I. pomáhá od roku 2011 novodobým válečným veteránům, vojákům, policistům, hasičům a jejich rodinným příslušníkům.

Zajišťuje pro ně specializovanou lékařskou a rehabilitační péči u nás nebo v zahraničí. Aktivně spolupracuje s renomovanými rehabilitačními ústavy, nakupuje nejmodernější roboticko-rehabilitační pomůcky a přístroje.

Kontakty:

Nadační fond REGI Base I.
Konviktská 291/24, 110 00 Praha 1
www.regibase.cz

Kontaktní osoba

Hynek Čech – předseda správní rady
info@regibase.cz
775 795 980

Město Mníšek pod Brdy

 

Mníšek pod Brdy leží 12 km jižně od okraje Prahy na dálnici D4 směřující z metropole směrem na Strakonice. K 1. lednu 2019 měl 5 832 obyvatel. Je přirozeným centrem regionu, nachází se v něm hustá síť cyklotras a turistických stezek. Pro své lesnaté okolí a dobrou dostupnost je také oblíbenou sídelní adresou.

Městečko na úpatí brdského masivu se pyšní státním zámkem a jeho parkem s řadou zajímavých dřevin a stromů. Mníšecký zámek nabízí dva na sebe navazující prohlídkové okruhy, které zájemce provedou reprezentačními místnostmi s kaplí nebo soukromými pokoji posledních majitelů z rodu Kastů. V tamním romantickém prostředí je možné uspořádat svatební obřady. Zvláštností stavby je skutečnost, že má čtyři rohy, ale pouze tři nárožní věže. Na náměstí pojmenovaném po zdejším rodáku spisovateli F. X. Svobodovi stojí kostel sv. Václava a farnost.

Unikátní je barokní areál Skalka tyčící se nad městem s kostelíkem sv. Maří Magdalény, klášterem a rekolekčním domem (poustevnou), které vzájemně propojuje 14 kapliček křížové cesty. Skalka je unikátní krajinný prvek, jehož význam nebyl utlumen ani po desítkách let trvající nacistické a následně komunistické totality. Po obnově v 90. letech nabývá významu opět nejen ve smyslu krajinotvorném, ale také duchovním a kulturním. Probíhá tam řada akcí – výstavy, koncerty i svatební obřady. O červencové Skalecké pouti je v areálu sloužena mše svatá. Město Mníšek pod Brdy rozhodně stojí za návštěvu nejen při této tradiční akci. Každý turista je zde vítán po celý rok.

Kontakty:

Městský úřad Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy, 252 10
www.mnisek.cz

Kontaktní osoba

Mgr. Jaroslav Pešice, vedoucí odboru kanceláře starostky
jaroslav.pesice@mnisek.cz

ČEZ ESCO Chytrá budoucnost

 

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je lídrem v oblasti efektivních, úsporných a ekologicky šetrných řešení pro firmy, obce i stát. Společnost vznikla na podzim roku 2014 s vizí integrovat dosavadní dceřiné společnosti ČEZ zabývající se energetickými službami a na tomto poli dál organicky i akvizičně expandovat. V současnosti má ČEZ ESCO 17 dceřiných společností a přes 1800 zaměstnanců v Česku i na Slovensku. Skupina ČEZ poskytuje ESCO služby také na trzích v Německu, Polsku a Rumunsku, a to prostřednictvím sesterské ESCO International, která má dalších více než 2000 zaměstnanců. ČEZ je tak největším poskytovatelem těchto řešení v regionu.

Mezi zákazníky ČEZ ESCO a jeho dceřiných firem patří průmyslové společnosti, malé a střední podniky, municipality, státní či soukromé organizace a společnosti spravující budovy a areály všech typů, od rezidenčních a administrativních přes nemocnice a školy až po sportovní haly. ČEZ ESCO se zaměřuje na širokou paletu energetických služeb od energetického poradenství přes projekční práce a výstavbu energetické infrastruktury až po provoz zařízení a jejich servis a údržbu.

Smart City

Ať už žijete v menší obci nebo ve velkém krajském městě, řešíte podobné problémy, často dané změnou životního stylu. Dnes trávíme až 90 % času uvnitř budov, čelíme rostoucí dopravě, vyšší míře znečištění, trápí nás hluk a chtěli bychom více bezpečí. Velkými tématy dneška je snižování emisí, individuální doprava a parkování, energetické úspory či nakládání s odpady.

Cílem Smart City řešení ČEZ ESCO je efektivní využití inovativních technologií pro zjednodušení každodenních problémů obyvatel měst a zlepšení životního prostředí.

Kontakty:

ČEZ ESCO, a.s.
Duhová 1444/2, 140 00, Praha 4 - Michle
www.cezesco.cz

Kontaktní osoba

Jakub Kabourek, manažer programu Smart City
jakub.kabourek@cez.cz

Nadace ABF

 

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) vznikla v roce 1990 na základě podnětu Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB), která má přidružený statut k OSN jako doporučená forma rozvinutí Českého centra stavebních informací. Nadace ABF byla zaregistrována  30. 11.1990  pod č.j. 9/90 reg. nad. a dle nového zákona 227/97 Sb. O nadacích  byla registrována Krajským obchodním soudem v Praze oddíl A, vložka 68, dne 28.12.1998. Nadace ABF a je od 31. 12. 1991 právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury, které fungovalo v letech 1968 – 1991 a oslavila proto v loňském roce 50 let od svého založení.

Činnost Nadace ABF je zajišťována nadačními programy: z nichž jsou aktivní v současné době zejména:

Česká stavební akademie, program celoživotního vzdělávání, v němž Nadace ABF organizuje ročně kolem stovky vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí s roční návštěvností 2-3 tisíce posluchačů.

Program Domu ABF na Václavském náměstí 833/31, kde Nadace ABF dále spolu se svými partnery spolupořádá a zprostředkuje dalších cca 100 vzdělávacích programů ročně.

Galerie ABF, která organizuje výstavy v Domě ABF (cca 15-20 výstav ročně) a dále zajišťuje cca 10 externí výstavy soutěžních přehlídek Nadace ABF na veletrzích a architektonických a stavebních přehlídek a při pořádání společenských akcí svých partnerů.

Soutěžní přehlídky, z nichž vlajkovou lodí je v roce 2019 již 27. ročník nejprestižnější přehlídky dokončených staveb Stavba roku 2019, do tohoto programu dále patří: hodnocení zahraničních staveb s českou účastí Zahraniční stavba roku 2019, regionální přehlídka Stavba roku Středočeského kraje, hodnocení urbanistických prací Urbanistický projekt roku 2019 a udělování známek kvality pro nejlepší inovace stavebních výrobků, technologií, včetně softwarů, pro stavebnictví pod názvem „VÝROBEK-TECHNOLOGIE pro architekturu a stavitelství“.

Samostatným výstupem hodnocení trhu je Rating RABF, hodnotící kvalitu výrobců, dodavatelů, projektových kanceláří a osob architektů vydávaný jako integrovaná reference na základě 11 odborných přehlídek a hodnocení.

Vědeckovýzkumné programy financované z vlastních zdrojů nebo ze získaných grantů a výzkumných zakázek, které jsou zaměřené na hodnocení kvality ve stavebnictví, podporu a propagaci poznatků v tepelné ochraně budov, fyziky vnitřního prostředí, uplatňování metody BIM a digitalizace procesů a robotizace ve stavebnictví a nástupu principů Smart Cities a ioT, k novému přístupu v hospodaření s vodou, odpady a podobně. Součástí těchto úkolů je i účast na tvorbě legislativních nástrojů pro obor. Základní osou těchto úkol je poznání a předávání zkušeností souhrnně charakterizované jako Stavebnictví 4.0

Programy Nadace ABF jsou otevřeny všem účastníkům procesu výstavby: Projektantům, dodavatelům, výrobcům, státní správě a stavebníkům soukromým i veřejným.

Kontakty:

Nadace ABF
Václavské náměstí č. 833/31, Praha 1, 110 00
www.abf-nadace.cz

Kontaktní osoba

Ing. arch. Jan Fibiger
fibiger@abf-nadace.cz

Datasys s.r.o.

 

Již 25 let se zabýváme komplexními implementačními a integračními IT službami, telekomunikací a vývojem na zakázku. Jsme Váš silný a spolehlivý partner v mnoha oblastech IT. Nabízíme Vám inovační řešení, dlouholeté zkušenosti a vyškolené profesionály s osobním přístupem. Nepřetržitá technická podpora je pro nás samozřejmostí.

Metropolitní Monitoring

Vnímáme potřeby měst a reagujeme na ně technologicky inovativními přístupy. Přinášíme efektivní vizualizační, reportingový a administrativní nástroj pro senzory i aktory metropolitní IoT sítě, který zpracovává Big Data a plně podporuje transparentní koncept Open Data. Platforma zvyšuje bezpečnost, informovanost i pocit pohodlí. Dovoluje proaktivně reagovat na nejrůznější podněty a vyznačuje se prediktivní a tím úspornější údržbou. Realizovanou infrastrukturu lze pro integraci flexibilně nabídnout dalším subjektům. Vše je zkrátka nachystáno tak, aby byly spokojeny všechny zainteresované strany - města, obyvatelé, provozovatelé veřejné infrastruktury i další subjekty.

Jak to funguje

Řešení je koncipováno jako zobrazovací a řídicí nástroj, který není závislý na konkrétní komunikační platformě. Lze do něj integrovat veškeré datové zdroje (bezpečnostní systémy, veřejné osvětlení, kritická infrastruktura, environmentální senzory, e-mobilita atd.). Bezpečnost systému je zajištěna plným šifrováním AES 2048 bitů.

Modelové situace

Chytrý a bezpečný park

Moderní parkování

Zdravé budovy

Kontakty:

DATASys s.r.o.
Jeseniova 2829/20, Praha 3, 130 00
www.datasys.cz

Kontaktní osoba

Pavel Pešek, Key Account Manager
pesek@datasys.cz

Národní centrum energetických úspor, z.s.

 

NCEÚ je nezisková organizace (Spolek) založená Hospodářskou komorou České republiky (HKČR), Svazem měst a obcí České republiky (SMO ČR) a společností ČEZ, a. s. Organizace je financována svými členy, výnosy z vlastní činnosti a do budoucna také z dotačních titulů EU.

Naší misí je splnění cíle České republiky v oblasti energetických úspor při maximalizaci pozitivních dopadů na českou ekonomiku, kraje, obce, firmy a domácnosti.

Kontakty:

Národní centrum energetických úspor, z.s.
Vratislavova 27/4, 128 00, Praha 2
www.nceu.cz

Kontaktní osoba

Dr. Ing. Marie ZEZŮLKOVÁ, ředitelka
marie.zezulkova@nceu.cz

QELPro Smart lighting

 

Naše společnost se zabývá třemi provázanými činnostmi.

Veřejné osvětlení

Chytrá kancelář starosty (řízení města z jednoho místa na bázi IoT GW)

GHOST GUARD zařízení z projektu Safe highway, znemožňující vjezd vozidel do protisměru dálnice.

Spolupracujeme:

Kontakty:

Q-EL Pro s.r.o.
Tovární 121/10, 362 25 Nová Role
www.qelpro.cz

Kontaktní osoba

Karel Slaba, obchodní ředitel
slaba@qelpro.cz

ALEF NULA, a.s.

Poskytovatel řešení projektů Smart City

 

O ALEF NULA

Společnost ALEF působí na trhu již 25 let. Zaměřuje se na řešení spojující moderními technologie pro sdílení a uchovávání dat, bezpečnost v oblasti IT, technologie pro firemní spolupráci, vývoje aplikací, internet věcí a v neposlední řadě také na řešení v oblasti Průmyslu 4.0. ALEF působí v zemích střední a východní Evropy, kromě České republiky také na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku a Rumunsku.

Cílem společnosti ALEF je přinášet sofistikovaná a komplexní řešení nejenom do obchodní sféry, ale také do měst. Společnost ALEF vnímá oblast Smart City jako silné a rychle se rozvíjející prostředí, které slouží nejen institucím, ale především koncovým uživatelům. Díky novým digitalizačním nástrojům a možnostem internetu věcí zásadně pomáhá pozitivně modelovat lepší prostředí pro život, a to nejenom ve velkých městech, ale také v menších obcích, kde usnadňuje život a může působit proti trendu vylidňování venkova.

Svým partnerům v rámci CMB/CCF může ALEF NULA nabídnout následující služby:

1) Smart City konzultační služby

2) Projektová a implementační činnost ve vztahu k jednotlivých HW systémům v rámci města


Kontakty:

ALEF NULA, a.s.
Pernerova 691/42, Praha 8, 18600
www.alef.com

Kontaktní osoba

Pavel Kunert
pavel.kunert@alef.com

CONSILIA FUTURA EUROPA, s.r.o.

 

Společnost CONSILIA FUTURA Europa, s.r.o. jako partner CMB vstupuje do společné laboratoře s projektem Smart Biotic Pump, jejíž cílem je zajištění dostatku sladké vody, vegetace a soběstačnosti potravinami v oblastech trpících suchem.

Smart Biotic Pump - Sustainable Terraforming Methology je soustava metod a metodik, které kombinují přírodní a technicko-techlologické prvky do multiagentního systému. Je znalostním systémem kombinující automatizované prvky a lidskou mysl.

Společnost CONSILIA FUTURA EUROPA, s.r.o. uspořádala v říjnu roku 2018 historicky první Summit Smart Biotic Pump v Praze, na kterém se sešli významní vědci z Ruska, Brazílie, Norska, Israele a České Republiky. Hlavním cílem tohoto Summitu bylo zahájení činnosti neziskové organizace World Smart Biotic Pump Platform, jež bude znalostním garantem a reprezentantem holistického řešení Smart Biotic Pump.

V současné době se zástupci společnosti připravují na prezenční slyšení na půdě Evropského parlamentu v Bruselu, které proběhne v prvním kvartále roku 2019.

Plánovány jsou cesty do oblastí postižených velkým suchem – Namibie a Israele.

Kontakty:

CONSILIA FUTURA EUROPA, s.r.o.
Mítov 14, Nové Mitrovice, 335 63
www.consiliafutura.com

Kontaktní osoba

Ing. arch. Hynek Gloser, PhD.
Hynek.gloser1@gmail.com

České radiokomunikace, a. s.

 

O společnosti

Jsme poskytovatelem unikátní televizní, rozhlasové a internetové infrastruktury. Od roku 2016 také infrastruktury pro internet věcí. U všech našich služeb klademe důraz na kvalitu, stabilitu a vysokou bezpečnost.

Jak se dá internet věcí využít?

Proč naše LoRaWAN síť?

Další výhody využití CRA infrastruktury

Kontakty:

České Radiokomunikace, a.s.
Skokanská 2117/1, Praha 6, 169 00
www.cra.cz
iot@cra.cz

HAIDY

 

Digitalizace funkcí domácnosti a věcí, automatizace činností, efektivní řízení spotřeby, kontrola kvality vzduchu a s tím vším spojené zvýšení komfortu bydlení. To jsou jedny z hlavních výzev chytrých domů, které řešíme již od roku 2008.

Právě tehdy jsme začali pracovat na prvním systému Haidy Plus. K jeho komerčnímu spuštění došlo v roce 2010. Haidy Plus reprezentuje opravdu robustní řešení, které automatizuje všechny aspekty budov a je vytvářeno na míru pro daného zákazníka. Bohaté uživatelské rozhraní umožňuje ovládat pestrou škálu funkcí, nicméně jeho samotná konfigurace je komplikovaná a časově náročná.

Z tohoto důvodu jsme do nabídky v roce 2013 zařadili také zjednodušený systém Haidy Home určený pro byty a menší domy. Hlavním kladem je rychlá implementace, nicméně jeho možnosti jsou omezené.

V Haidy jsme se rozhodli výhody obou zmíněných systému spojit a v září 2018 jsme představili inovovaný systém s názvem Haidy 2.0. Systém je postaven na principech průmyslové automatizace ve spojení s moderním softwarovým řešením a cloudovými službami.

Nejnovější verze systému Haidy má jednoduchou implementaci a údržbu. Zároveň umožňuje rychlé nasazení do developerských projektů a bezproblémovou distribuci pomocí partnerů. Při vývoji nového řešení byla prioritou stabilita a rozšiřitelnost. Díky této dvojici vlastností je možné systém v objektu provozovat 10 a více let, přičemž nebude problém ho rozšiřovat o nové funkce, které dnes třeba ani neexistují. Haidy 2.0 poskytuje pevné základy pro přidávání budoucích novinek a dalších propojení s internetem věcí.

Součástí nové verze je přepracované uživatelské rozhraní. Vše je z pohledu uživatele nekonečně jednoduché a intuitivní. Klíčové funkce jsou okamžitě k dispozici. Výsledkem je bezpečené řešení chytré domácnosti, které spojuje svět pokročilé automatizace s přehledným ovládáním, cloudem a mobilními technologiemi. Systém se přizpůsobuje životnímu stylu a rutině jeho obyvatel. Funguje nonstop na pozadí bez toho, aby vyžadoval pozornost, nicméně stále nechybí možnost snadno změnit jeho nastavení.

Systém s označením 2.0 nabízíme jak soukromým osobám, které si například staví vlastní rodinný dům, tak developerům a partnerům v podobě stavebních projektantů a firem pohybujících se ve stavebnictví.

Kontakty:

HAIDY a.s.
U Hellady 697/4, Praha 4 – Michle, 140 00
www.haidy.cz

Kontaktní osoby

Ing. Filip Rezek
filip.rezek@haidy.cz

Ing. Jakub Dostál
jakub.dostal@haidy.cz

Operátor ICT, a.s.

 

Pražská městská společnost Operátor ICT, a.s. je dodavatelem služeb v oblasti realizace ICT projektů, inovativních projektů využívajících moderní a inteligentní technologie, dopravně-odbavovacích systémů a poskytovatelem ICT poradenství. Chceme být spolehlivým a respektovaným partnerem v oblasti informačních a komunikačních technologií pro Prahu a další partnery. Věříme, že si Praha zaslouží jen ty nejlepší technologie a postupy. Snažíme se učinit prostřednictvím inovativních řešení, které v hlavním městě testujeme, Prahu chytřejším městem pro její obyvatele a návštěvníky.

Přinášíme inovace prostřednictvím moderních technologií a dlouhodobě tím zlepšujeme život v hlavním městě České republiky. Neustále vyhledáváme nové nápady a jsme otevřeni neotřelým řešením. Do svých projektů zapojujeme odbornou veřejnost, díky čemuž se stáváme expertní silou, která dokáže spojit nejnovější znalosti o možnostech současných technologií s jistotou správného použití. Za zcela zásadní považujeme mít k dispozici kvalitní data, která městu umožňují činit informovaná a efektivní rozhodnutí. Tato data shromažďujeme v datové platformě hlavního města Prahy Golemio a mnohá formou otevřených dat či open API rovněž poskytujeme veřejnosti.

V oblasti Smart City se řídíme prioritami definovanými ve strategii Smart Prague 2030. Těmi jsou mobilita budoucnosti, chytré budovy a energie, bezodpadové město, atraktivní turistika, lidé a městské prostředí a datová oblast. V těchto oblastech navazujeme synergie s partnery z veřejného sektoru, akademické půdy a soukromé sféry, jelikož jsme přesvědčeni, že město budoucnosti se musí vytvářet společnou diskuzí a zapojením rozličných aktérů.

Společnost Operátor ICT, a.s., je rovněž provozovatelem a správcem dopravní karty Lítačka a od srpna 2018 i největšího dopravně-odbavovacího systému v České republice PID Lítačka, který má dosah na 3 miliony obyvatel.

Partnerům CMB/CCF můžeme nabídnout spolupráci na našich projektech. V oblasti inovací pravidelně pořádáme tzv. „Prague Innovation Beer“, kde diskutujeme se zástupci z různých sektorů o konkrétních smart projektech.

Kontakty:

Operátor ICT, a.s.
Dělnická 213/12, Praha 7 – Holešovice, 170 00
www.operatorict.cz

Kontaktní osoby

Ing. Jan Górecki
gorecki.jan@operatorict.cz

Ing. Vladimír Zadina
zadina@operatorict.cz

Pocket Virtuality

 

Naše společnost se zabývá vývojem v oblasti rozšířené a virtuální reality. Především jde o 3 projekty, které jsou v této matici.

Fata Morgana je systém pro vydálenou přítomnost, který umí "teleportovat" vzdáleného odborníka na fyzické místo, aby zde mohl pomoct obsluze, hodí se zejména pro kritické situace, k údržbě infrasturktury a podobně.

Holografický stůl je systém který umožní sledovat a manipulovat s datovými podklady v prostoru, zlepšit tak přehlednost. je vhodný tam, kde je nutný nějaký pokročilý online dohled nebo plánování.

Přímá komunikace člověk-stroj je technologie na které teprve pracujeme, umožní pomocí brýlí pro rozšířenou realitu přímo ovládat a kontrolovat zařízení v místě, například sensory, a infrastrukturu v budovách.

Kontakty:

Pocket Virtuality a.s.
Muchova237/15, Praha 6, 160 00
www.pocketvirtuality.com

Kontaktní osoby

Jaroslav Zvonař
jaroslav.zvonar@pocketvirtuality.com

Jan Hovora
honza.hovora@gmail.com

SmartPlan s.r.o.

 

Našim cílem je přinést municipalitám jedinečnou expertní schopnost v oblasti dlouhodobého plánování, strategických a koncepčních dokumentů, pomoc a konzultaci při řízení dílčích projektů v oblasti Smart City. Naší přední odbornou dovedností je především Smart City a doprava, spolupracujeme však s řadou velice schopných expertů z širokého spektra oblastí (energetika, školství, územní rozvoj, zdravotnictví, IT, …).

Naprostou jedinečnost jsme schopni nabídnout především díky naší všestranné připravenosti. Nabízíme kompletní ucelenou službu. Jsme schopni pomoci a poradit při zisku financování větších či menších projektů. Dovedeme sehnat expertní dovednosti ve všech stěžejních oblastech. Máme zkušenosti s řízením těchto projektů a umíme v tomto ohledu městům pomoci nebo je edukovat. Především však přicházíme s klíčovými čerstvými ideami nebo jsme schopni pomoci vám uchopit Vaše nápady a plány do budoucna.

Chceme městům pomoci být chytřejšími. Věříme, že chytré město vzniká pomoci kontinuální spolupráce politické složky města, administrativní, veřejné a odborníků. Věříme, že vzniká pochopením nutnosti plánovat na roky dopředu. Věříme, že je vše možné s dostatečným úsilím a chutí něco změnit k lepšímu. Víme, že to jde.

Pomáháme tvořit chytrá města.

Kontakty:

SmartPlan s.r.o.
Pražského Povstání 758/9, Praha 4 Kunratice, 148 00
www.smart-plan.cz

Kontaktní osoby

Kamil Novotný
novotny@smart-plan.cz

Tomáš Janča
janca@smart-plan.cz

Vodafone Czech Republic

 

O Vodafone Czech Republic

Mobilní operátor Vodafone Czech Republic je od roku 2005 součástí jedné z největších telekomunikačních skupin na světě Vodafone Group. V České republice poskytuje služby více než třem milionům zákazníků. Od roku 2007 přináší Vodafone komplexní telekomunikační služby pro firemní zákazníky prostřednictvím řešení Vodafone OneNet a nyní provozuje více než milion firemních SIM karet. O rok později Vodafone představil Turbo Internet a začal rychlým mobilním internetem pokrývat venkov a menší města. V současnosti nabízí nejrychlejší a nejrozšířenější síť mobilního internetu na tuzemském trhu. Aktuálně se Vodafone soustředí na rozšiřování LTE do všech koutů České republiky. V souladu se svými CSR aktivitami se Vodafone začátkem roku 2015 přestěhoval do nové, ekologické centrály ve Stodůlkách. Jeho Nadace Vodafone již rozdělila více než 180 milionů korun. Za 11 let od svého založení se dostala na přední místa v hodnocení firemních nadací. Patří mezi nejdůležitější podporovatele a investory do technologických sociálních inovací, které zlepšují život společnosti a znevýhodněných skupin. Více informaci na www.vodafone.cz.

Proč Vodafone vstupuje do projektu

Rozvoj internetu věcí a chytrých technologií je nezastavitelný a to jak v komerční sféře, tak ve veřejném prostoru ve formě „smart city“ řešení. Vodafone proto jako první operátor v České republice dokončil celonárodní pokrytí sítí NB-IoT a nyní může poskytovat nejkvalitnější a nejmodernější síť určenou výhradně prop přenos dat. Vodafone využije své partnerství s CBM nejen pro testování technologie úzkopásmového internetu věcí Narrow Band IoT ale především ke spolupráci na poli výzkumu a vzdělávání studentů, k podpoře inovací a aplikací pro budoucnost a k realizaci společných projektů z oblasti 4.0. Záměrem Vodafonu je také přivést do CMB i své partnery, se kterými na řešeních internetu věcí spolupracuje, a pracovat na budování ekosystému, který se k technologiím internetu věcí váže.

„Chytrá města, budovy či zařízení budou skutečně chytrá jen tehdy, budou-li fungovat ve vzájemné symbióze a budou-li schopny těžit ze vzájemné komunikace a propojení. Jedině tak vznikne fungující ekosystém, který zkvalitní náš život, a který přinese energetické úspory. Model otevřené laboratoře, která propojuje komerční a akademickou sféru se zástupci municipalit je ideálním místem k hledání společných řešení a budování digitálního Česka,“

říká Milan Zíka, viceprezident pro technologie Vodafonu.

Cisco Systems s.r.o.

 

Společnost Cisco je celosvětovým technologickým lídrem, který již od roku 1984 pomáhá tomu, aby fungoval internet. Její zaměstnanci, produkty a partneři pomáhají lidem navazovat bezpečná spojení a využívat digitální příležitosti zítřka již dnes. Zákazníky společnosti Cisco jsou podniky všech velikostí, veřejné instituce, vlády a poskytovatelé komunikačních služeb.

Cisco rozvíjí chytrá města a obce svojí strategií sjednocené digitální platformy, kterou zosobňuje Cisco Kinetic for Cities. Tato digitální platforma propojuje různorodá řešení - od chytrého osvětlení přes parkování až po životní prostředí. Platforma Cisco Kinetic for Cities poskytuje sjednocený pohled na městské systémy, agregaci dat ze senzorů, jejich analýzu a představuje otevřený ekosystém i pro další dodavatele.

Budování chytrého města s platformou Cisco Kinetic for Cities umožní:

Chytré město je více než obec, která připojuje nové vychytávky a senzory. Chytré město zná své silné stránky i slabá místa. Umí využít technologie k řešení problémů, zvyšování kvality života svých občanů a má přehled o svém fungování. Aby jej získalo, musí budovat koncept smart city na pevném základu. Tím je digitální platforma Cisco Kinetic for Cities, která dokáže sjednotit data, která město generuje, analyzovat je a poskytnout vedení potřebnou podporu pro správná rozhodnutí.

Kontakty:

Cisco Systems s.r.o.
V Celnici 10, Praha 1, 117 21
www.cisco.com

Kontaktní osoby

Martin Doležel
mdolezel@cisco.com

Siemens, s.r.o.

 

Jsme lídr v oblasti digitalizace, která má dva hlavní směry - Průmysl 4.0 a Smart Cities. Zde dodáváme komplexní řešení od simulace, dodávek HW, integraci, SW řešení včetně IoT i řídící systémy včetně datové platformy. Zdroj informací www.siemens.cz/chytramesta

Chceme spolupracovat se zajímavými firmami na zajímavých projektech a zároveň ukázat městům skutečnou přidanou hodnotu smart řešení v praxi. Dále bychom chtěli vyvíjet v tomto prostoru řešení, ve spolupráci s univerzitou i jinými partnery, která budou ušitá na míru českým městům. Zdroj informací www.mysletenalidi.cz

Kontakty:

Siemens, s.r.o.
Siemensova 1, Praha 13, 155 00
www.siemens.cz

Kontaktní osoby

Lukáš Loun
lukas.loun@siemens.com

Vladimír Bukač
vladimir.bukac@siemens.com

Jana Vlčková
jana.vlckova@siemens.com

Aplis Solutions s.r.o.

 

Jsme součástí skupiny firem Aplis, udržujeme a rozvíjíme naše jedinečné softwarové řešení APLISO. Od roku 2015 se zabýváme projekty v oblasti SmartCities a Průmyslu 4.0.

APLISO je otevřená integrační platforma pro projekty SmartCities a Průmysl 4.0.
APLISO má modulární design. Dva moduly jsou obzvlášť užitečné pro „smart“ projekty:

Modul IoT

V rámci APLISO IoT modulu je jedinečně zabezpečená integrace dat a automatizace procesů.

Hlavní výhody

Modul BLOCKCHAIN

Modul BLOCKCHAIN pomáhá distribuovaně pořizovat a sdílet věrohodná data, a tak řídit procesy v rámci konkrétního IoT ekosystému spolupracujících subjektů.

Hlavní výhody


Kontakty:

Aplis Solutions s.r.o.
Podbabská 1112/13, Praha 6, 166 24
www.apliso.eu

Kontaktní osoba

Petar Petkov Stanchev, Ph.D.
stanchev@aplis.eu

CENTROPOL ENERGY, a.s.

 

Jeden z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Poskytuje služby 300 000 odběrných míst v domácnostech, firmách a institucích. Centropol se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2017 přesáhl obrat společnosti sedm miliard korun.

Centropol má ambici být inovativní společností, která chce zvyšovat komfort svých zákazníků a zároveň přispívat ke snižování spotřeby energií a udržitelnému rozvoji našich měst. Během nejbližších let se má zvýšit počet smart domácností ze současných 170 tisíc na 507 tisíc, proto Centropol chce zaujmut roli integrátora chytrých řešení pro domácnosti a obce a napomoci zavádění smart technologií v ČR. Dle propočtů Centropolu spotřebitelé díky nim mohou dosáhnout úspor ve výši až 50 % nákladů na osvětlení a až 30 % nákladů na topení v budovách.

Mezi strategické plány Centropolu patří úzká a dlouhodobá spolupráce se špičkovými firmami a odborníky zaměřujících se na chytré technologie. Urychlení jejich zavádění do domácností a do praxe měst a obcí napomůže výměna zkušeností akademické sféry a soukromého a veřejného sektoru. Významnou roli v tom sehrává Centrum města budoucnosti jako jedinečná platforma, kde Centropol chce aktivně působit.

„Centropol je hrdým podporovatelem Centra od samého počátku vzniku této myšlenky. Máme ambice být inovativní společností, která chce neustále zvyšovat komfort svých zákazníků a zároveň přispívat ke snižování spotřeby energií. Myslíme i na budoucnost trochu vzdálenější, jsme zapojeni do diskuzí o chytrých městech budoucnosti. Spolupráce se špičkovými odborníky jistě pomůže tomu, aby se naše plány co nejdříve protnuly s realitou,“ říká Aleš Graf, majitel Centropolu.

Centropol pomáhá překonávat současné bariéry v přijímání smart technologií mezi spotřebiteli. Za klíčové považuje zvýšení poměrně slabé energetické gramotnosti Čechů (jen 35 % občanů rozumí cenám energií, STEM/MARK 2018). Již nyní Centropol trpělivě vysvětluje zákazníkům, že úsporné technologie nesníží jejich pohodlí (59 % lidí upřednostňuje domácí pohodlí před snížením nákladů na vytápění, Honeywel 2017), pouze sníží jejich měsíční výdaje na energie.

Podle průzkumu Centropolu z letošního roku zavádění smart technologií brání obavy zákazníků z vysokých finančních nákladů a technických složitostí. Brzdou technologických inovací a jejich dynamičtějšího zavádění jsou i výběrová řízení na nejnižší cenu a nekomplexnost přístupu měst a obcí. Tyto myšlenky opakovaně zazněly na Smart region tour 2018 při setkáních se starosty obcí v jednotlivých krajích, kterého se Centropol aktivně účastnil.

Centropol se sám přizpůsobuje technologickým výzvám, chystá například použití chytrých technologií ve svých zákaznických centrech v krajských městech.

O společnosti Centropol

Centropol je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektřiny a plynu v České republice. Obsluhuje na 300 000 odběrných míst z řad domácností, firem a institucí. Firma se dlouhodobě umísťuje v první stovce nejvýznamnějších českých firem v žebříčku, který vyhlašuje Sdružení Czech TOP 100. V roce 2017 přesáhnul její obrat sedm miliard korun. Majitelem a jediným akcionářem je český podnikatel Aleš Graf. Centropol je členem Svazu průmyslu a dopravy ČR a zakládajícím členem Asociace nezávislých dodavatelů energií (ANDE).

Kontakty:

CENTROPOL ENERGY, a.s.
Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, 100 01
www.centropol.cz

Kontaktní osoba

Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů společnosti Centropol
pospisil@centropol.cz

ELEXIM, a.s.

 

Společnost ELEXIM, a.s. byla založena roku 1999 a od té doby působí na trhu jako spolehlivý dodavatel elektrotechniky. Za 20 let činnosti se firma rozrostla o další dvě divize, které se věnují speciálním aplikacím v energetice a elektromobilitě.

Divize elektromobility ELEXIM je autorizovaný partner nabíječek značky Circontrol na českém a slovenském trhu. Do konce roku 2018 jsme nainstalovali 200 ks nabíjecích stanic, z nichž některé jsme realizovali na klíč a řadu z nich zákazníkům kompletně provozujeme. Aktivně jsme se podíleli např. na vývoji nabíječky, která je dodávána do Škoda-Auto a budou se na nich nabíjet nové elektromobily značky Škoda.

Naším cílem je poskytnout každému zákazníkovi řešení na míru, které je pro něj to nejvhodnější. Naše služby nekončí předáním Vaší nové stanice, ale máme pro naše zákazníky připravený bohatý po-prodejní program, který zajistí 100% spokojenost zákazníků.

Kontakty:

ELEXIM, a.s.
Riegrovo nám. 179/14, Kroměříž, 767 01
www.elexim.net

Kontaktní osoba

Bc. Radomír Muška
radomir.muska@elexim.net

ELKO EP s.r.o.

 

Společnost ELKO EP je jedním z předních evropských hráčů v oblasti domovní a průmyslové elektroinstalace po více než 25 let. Od roku 2007 vyvíjí a vyrábí svůj vlastní systém inteligentní elektroinstalace iNELS a pro IoT nabízí komplexní řešení iNELS Air.

ELKO EP má téměř 300 zaměstnanců ve 12 pobočkách po celém světě a své výrobky vyváží do více než 70 zemí. V roce 2012 stál zakladatel ELKO EP Jiří Konečný u zrodu Asociace Chytrého bydlení, jíž nyní předsedá. Je držitelem titulů Technologický podnikatel roku 2004, Vizionář roku 2015, Globální exportér roku 2016 a dalších. Společnost ELKO EP se stala Firmou roku Zlínského kraje 2012.

iNELS Air - Senzory a aktory pro IoT

Produktová skupina iNELS Air zahrnuje senzory a aktory pro komunikaci na protokolech Sigfox, LoRa a NB-IoT. Propojení senzorů s ELKO Cloudem a také IFTTT (If This Then That) je předurčuje pro široký rozsah použití. Pro zobrazování stavu senzorů a zároveň ovládání aktorů se využívá sofistikovaná Smart City Platforma. Ve webovém prohlížeči lze zobrazit plán města a jednotlivé instalované prvky, které zobrazí svůj aktuální stav – např. volná parkovací místa.

Jako příklad implementace chytrých řešení v rámci Smart City uvádíme naše modulární chytré sloupy, které zaslouženě získávají světovou pozornost. Instalovány jsou již v několika českých městech a obcích, ale třeba i v Dubaji. Nabízejí možnost sestavit si co jednoho celku celou řadu senzorů a aktorů, dotykových informačních panelů, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů, nabíjecí stanici elektromobility nebo bezkontaktní platby. To vše samozřejmě v rámci IoT.

iNELS Air – přehled oblastí využití

Podrobné informace lze získat zde:

Kontakty:

ELKO EP s.r.o.
Palackého 493, Holešov – Všetuly, 769 01
Kancelář: iNELS CAFÉ, Rohanské nábřeží 671/15, Karlín - Praha 8, 186 00
www.elkoep.cz

Kontaktní osoba

Jiří Konečný
konecny@elkoep.cz

GORDIC spol. s.r.o.

 

Společnost má své informační systémy na více než 6000 organizacích veřejné správy v ČR a naše téma je jednoznačně rozvoj eGovernmentu směrem k zajištění třech základních pilířů:

3D model Prahy jsme schopni doplnit např. o informace plynoucí z otevřených dat nad systémy ekonomickými a systémy spisových služeb, které máme na MHMP a na městských částech Prahy (a dále na Městské policii HMP, na TSK nebo na Městské knihovně HMP). Dále jsme schopni plně integrovat otevřenou integrační platformu MyMight, tohoto může navíc velmi dobře využít stávající pražská politická garnitura pro naplnění svého koaličního programu.

Kontakty:

GORDIC spol. s.r.o.
Erbenova 2108/4, Jihlava, 586 01
www.gordic.cz

Kontaktní osoba

Václav Pávek
vaclav_pavek@gordic.cz

IQRF Alliance z.s.

 

IQRF Alliance je tým spolupracujících firem a institucí, které vytvářejí ekosystém interoperabilních IQRF zařízení a souvisejících cloudů, softwaru, služeb, mobilních aplikací, integračních platforem apod.

Členové aliance se zabývají v oblasti chytrých měst například monitoringem dopravy, parkování a průjezdu vozidel, pomáhají zajistit bezpečnost na železnicích či monitorují kvalitu venkovního ovzduší.

V oblasti chytrých budov zjišťují např. parametry vnitřního ovzduší ve školách, úřadech, nemocnicích, farmách, sklenících, automaticky řídí vzduchotechniku nebo ovládají světelné a tepelné podmínky v budovách.

V oblasti průmyslu například vhodně hlídají a upravují podmínky v pracovním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu, atd.), zjišťují pozici strojů ve výrobních halách a hlídají bezpečnost práce.

Internet věcí s využitím technologie IQRF má nepřeberně mnoho možností. Pro lepší představu lze nahlédnout do případových studií zveřejněných na webu IQRF Alliance - www.iqrfalliance.org/case-studies, případně navštívit výroční konferenci IQRF Summit (www.iqrfsummit.org).

Kontakty:

IQRF Alliance z.s.
Průmyslová 1275, Valdické Předměstí, Jičín, 506 01
www.iqrfalliance.org
www.iqrf.org

Kontaktní osoby

Ing. Šimon Chudoba
simon.chudoba@iqrfalliance.org

Petr Doutnáč
petr.doutnac@microrisc.com

Ivona Spurná
Ivona.spurna@iqrfalliance.org

ÚSTAV SMART LIGHTING SOLUTION

 

Posláním a cílem Ústavu je kultivace veřejného prostoru, poradenství a návrhy chytrých řešení.

Chytré osvětlení ve městě budoucnosti!

Usilujeme o adaptaci chytrého světla a snížení světelného znečištění modulárním a biodynamickým řešením VO – denní, večerní a noční režim svícení s plynulým náběhem a chytrým směrováním světla. Našimi hlavními zájmy jsou respektování přirozených biorytmů, ohleduplnost vůči přírodě a programování osvětlení pro jednotlivé situace na míru.

Spolupracujeme:

CCF CIIRC Center of City Of the Future
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze
Národní centrum průmyslu 4.0

Kontakty:

Smart lighting solution, z. ú.
Na pahorku 1132/10, Praha 10, 101 00
www.smartlightingsolution.cz

Kontaktní osoby

Michael Blažíček
blazicek@smartlightingsolution.cz

Roman Bajčan
bajcan@smartlightingsolution.cz

Simac Technik ČR, a.s.

 

Společnost Simac Technik ČR, a.s. působí na českém trhu již 24 let a v současnosti patří mezi přední systémové integrátory a implementátory informačních a komunikačních technologií. Díky spolupráci s předními světovými technologickými firmami a dlouhodobé znalosti českého trhu nabízí společnost Simac Technik ČR, a.s. řešení Smart City šitá na míru městům každé velikosti. Jako součást nadnárodního holdingu Simac Techniek N. V. se sídlem v Eindhovenu má Simac Technik ČR, a.s. bohaté zkušenosti s úspěšnými zahraničními projekty.

Opravdové chytré město je více než soubor technologií. Je to promyšlený systém, který pomáhá svému vedení správně se rozhodovat a zlepšovat tak kvalitu života svých občanů. Společnost Simac Technik ČR, a.s. chytře propojuje data, která město generuje a nabízí tak zástupcům obcí důležité vhledy o tom, jaké kroky pomohou se skutečným rozvojem. Základ opravdu digitalizovaného města tvoří jednotná platforma analyzující vstupní data. Tu dokáže Simac Technik ČR, a.s. navrhnout a postavit pro obec každé velikosti.

Výsledky analýzy v digitální platformě zlepšují rozhodování v těchto konkrétních oblastech:

Ať už se město rozhodne pomocí technologií zefektivnit jakoukoliv oblast života, potřebuje od začátku spolehlivého partnera a konzultanta. Smart city není jednorázový projekt, ale neustále se vyvíjející koncept, jehož základ tvoří digitální platforma pro centrální zpracování a sdílení dat získaných z jednotlivých senzorů, systémů a technologií. Jen díky ní může město centrálně řídit jednotlivá řešení a výrazně zjednodušit svůj další rozvoj. Na ten vás spolehlivě připraví Simac Technik ČR, a.s..

Kontakty:

Simac Technik s.r.o.
Radlická 740/113c, Praha 5, 158 00
www.simac.cz

Kontaktní osoba

Ladislav Novák
ladislav.novak@simac.cz

MyMight s.r.o.

 

MyMight

Vyvíjíme middleware, díky kterému bezpečně napojíme vaše technologie Internetu věcí na společnou platformu. Ať se jedná o smart city, průmysl nebo automatizaci budov. Jsme dceřinou firmou společnosti GORDIC, díky které za námi stojí roky zkušeností ve veřejné správě i mimo ni.

Připojíte cokoliv

Teď i v budoucnu. Ke každé technologii programujeme konektor přímo na míru. Naše platforma si rozumí se všemi standardními konektory a spoustou nestandardních. Navíc naši nabídku pořád rozšiřujeme.

Nemusíte rušit to, co už vám funguje

Díky otevřenému API naši platformu hravě propojíme s informačními systémy, které už máte.

Získáte zabezpečení navíc

Vaše data důkladně šifrujeme, podobě jako v těch nejlepších bankách. Víme, jak jsou citlivá a cenná. Proto je hlídají skuteční odborníci na kybernetickou bezpečnost.

Všechno funguje u vás nebo v cloudu

Můžete si vybrat, co se vám hodí víc. Hlavní funkce a nastavení zůstanou stejné.

Řešení, které nezastará

Hardware se rychle vyvíjí a pořád nakupujete něco nového. S naší platformou máte jistotu, že k zařízením, která už máte, hravě připojíte cokoliv dalšího i za deset, dvacet let.

Co nabízíme ostatním členům CMB

Rádi bychom realizovali společné projekty s ostatními partnery CMB. Nabízíme jim IoT integrační platformu, která propojuje chytré technologie od různých partnerů do jednoho ekosystému. Nad takto sjednocenými technologiemi mohou partneři reprezentovat data z libovolných senzorů nebo ovládat libovolnou technologii. Díky tomu je také možné technologie partnerů vzájemně integrovat (např. plánování svozu odpadu na základě aktuální dopravní situace a plnosti odpadových nádob).
Stali jsme se součástí CMB s očekáváním navázání spolupráce s ČIIRK a ostatními partnery CMB a následné tvorbě společných pilotních projektů, kde by se uplatnila IoT integrační platforma, kterou vyvíjíme.

Kontakty:

MyMight s.r.o.
Italská 1800/35, Praha 2 - Vinohrady, 120 00
www.mymight.com

Kontaktní osoby

Vladislav Korecký
vladislav.korecky@mymight.com

Kamila Havránková
kamila.havrankova@mymight.com

Ústav informatiky AV ČR

 

Oblast našeho výzkumu

Chování složitých systémů, které se obvykle skládají z mnoha interakčních prvků, nelze vysvětlit jednoduchou extrapolací zákonů popisujících chování jejich částí. Proto je důležité zkoumat, jak vztahy mezi těmito částmi systému dají vzniknout pozorovanému kolektivnímu chování a jak systém interaguje a vytváří vztahy s okolním prostředím. Studium složitých systémů považuje kolektivní nebo systémové chování za základní předmět studia. Proto lze komplexní systémy chápat jako alternativní paradigma k myšlenkám redukcionismu, která se pokouší vysvětlit systémy z hlediska jejich součástí a vzájemných interakcí mezi nimi.

Obor složitých systémů, jako ze své podstaty interdisciplinární oblast, využívá příspěvky z mnoha různých oborů, jako je například studium sebeorganizace z fyziky, analýza spontánního řádu ve společenských vědách, výsledky teorie chaosu a teorie grafů z matematiky, či poznatky o adaptaci z biologie a mnoho dalších. Z toho také plyne, že komplexní systémy se jako oblast výzkumu snaží řešit otevřené problémy v různých oborech, včetně statistické fyziky, teorie informací, nelineární dynamiky, antropologie, informatiky, věd o Zemi, sociologie, ekonomie, psychologie a biologie.

Klíčové výzkumné trendy v naší oblasti

Klíčové trendy odpovídají hlavním vědeckým a technologickým výzvám při výzkumu složitých systémů:

Aplikace

Teoretický výzkum metod pro charakterizaci a modelování komplexních systémů je těsně spjat s výzkumem v řadě oblastí základního či aplikovaného výzkumu, zejména:

Kontakty:

Ústav Informatiky Akademie věd ČR
Pod Vodárenskou věží 271/2, Praha 8 – Libeň, 182 07
www.ustavinformatiky.cz

Kontaktní osoby

prof. Ing. Emil Pelikán, Csc.
reditel@cs.cas.cz

Mgr. Jan Geletič, Ph.D.
geletic@cs.cas.cz

Smart City Innovations Institut, z.ú.

 

Smart City Innovations Institut, z.ú. je nevládní nezisková organizace. Naším cílem je podpora tří os ve vazbách na ekosystémy SMART CITY/ SMART REGION

Jsme organizátory mezinárodní soutěže CHYTRÁ MĚSTA PRO BUDOUCNOST a projektu SMART REGIONY TOUR, zaměřeného na zavádění projektů chytrých řešení a služeb v krajích. Podporujeme sdružení odborníků, kteří mají a dále proaktivně rozvíjejí a prohlubují své znalosti o Smart City/Smart Region problematice. Otevřenou komunikaci a sdílení know how v široké komunitě zájmových skupin na globální a lokální úrovni vnímáme jako významný prvek celostního přístupu k Smart City/Smart Region.

Rozvojem dlouhodobě platných strategických rámců, metodik a standardů chytrých řešení směřujeme naše aktivity do podpory vrcholné úrovně rozhodovacích procesů jak politického, tak odborného sektoru.

SCII pro úspěšné působení v prostoru „SMART“ realizuje vývoj vlastních produktů, a to takových řešení, která přinášejí vysokou přidanou hodnotu municipalitám, dodavatelům a občanům (Soutěž Chytrá města pro budoucnost, Region tour, Mobilita na území, GIS ENERGY, Smart Urban Ecosystem, Safe City)

Strategicky sledujeme a podporujeme zájmové oblasti (profesní platformy), které považujeme za klíčové a řídící pro plnohodnotné vnímání konceptu SMART CITIES/SMART REGIONS.

Kontakty:

Smart City innovations Institut, z.ú.
Pohankova 34/8, Brno – Líšeň, 628 00
www.smartcityinstitut.cz

Kontaktní osoba

Radim Ševčík
sevcik@scii.cz

Sensority, s.r.o.

 

Společnost Sensority se zabývá vývojem zařízení pro Smart City. Vytváříme celá řešení od hardware a firmware až po případný software nebo propojení do vašich systémů. Mezi naše produkty patří například parkovací senzory, zařízení pro sledování polohy, zařízení pro monitorování naplněnosti odpadních nádob nebo ucpání vhozu, ale také zařízení pro využití v dopravě při počítání automobilů nebo lidí.

LocSense Mini

LocSense Mini je zařízení pro sledování pohybu věcí, například pro:

CCF

ParkSense

ParkSense je zařízení, které dokáže na základě změn lokálního magnetického pole například:

CCF

VarioSense Mini

VarioSense Mini je zařízení, které dokáže na základě sledování vzdálenosti například:

CCF

Kontakty:

Sensority, s.r.o.
Náměstí 14.října 1307/2, Praha 5, 150 00
www.sensority.eu

Kontaktní osoba

Ing. Václav. Kožený, Ph.D., MBA
vaclav.kozeny@sensority.eu

Střední škola Průmyslová Smíchov

 

Smíchovská střední průmyslová škola se řadí mezi nejprogresivnější školy v České republice. Zabýváme se nejmodernějšími technickými obory jako jsou kybernetická bezpečnost, virtuální realita, 3D tisk, drony, multimédia a v neposlední řadě oblastí IoT. Ve městě budoucnosti budou žít obyvatelé budoucnosti, a tak je nesmírně důležité, aby se právě studenti podíleli na jeho vývoji. Od roku 2018 tak na Smíchově provozujeme laboratoř „Chytrý dům“, kde studenti vyvíjejí a testují nejrůznější IoT řešení.

Kontakty:

Smíchovská střední průmyslová škola
Preslova 72/25, Praha 5, 150 21
www.ssps.cz

Kontaktní osoba

Jan Tesař – vedoucí IoT oddělení
jan.tesar@ssps.cz

VDT Technology, a.s.

 

Společnost VDT Technology a.s. je českou společností, která je díky partnerství s předními světovými dodavateli bezpečnostních řešení a služeb významným lokálním partnerem se silným zázemím a týmem zkušených odborníků, který pomáhá zákazníkům rychle a efektivně se přizpůsobit novým trendům a zákonným požadavkům.

Nabízí bezpečnostní řešení ochrany vnitřních prostor budov I ochrany vnějšího perimetru. Zaměřuje se na ochranu kritické infrastruktury, zejména implementaci SW nad kamerovými systémy, na informační systémy pro veřejnou dopravu, inteligentní řízení dopravní situace, parkovací systémy, informační technologie inteligentních budov, navigační systémy pro mobilní telefony, atd. Bezpečnostní technologie spojuje s digitálním modelováním a řešeními na platformě IoT.

Spolupracuje s renomovanými výzkumnými organizacemi, mezi něž například patří ČVUT, kde se spolupodílí na četných výzkumných projektech. Je členem AGA, ČABM, Czech Smart City Cluster, ASEP, HST a ČISOK. Účastní se aktivně mezinárodních bezpečnostních konferencí a je partnerem významných tuzemských konferencí a seminářů se zaměřením na problematiku Safe City a Smart City.

Kontakty:

VDT Technology a.s.
Hadovka Office Park, Evropská 2591/33d, 160 00 Praha 6
www.vdttechnology.com

Kontaktní osoba

Ing. Jiří Jirkovský, MBA (CEO)
jiri.jirkovsky@vdttechnology.com

VIRTUOSO 3D Printers s.r.o.

 

Virtuoso je společnost, která je zaměřena pro vývoj a výrobu 3D tiskáren a CNC strojů na základě původního principu REPRAP. VIRTUOSO 3D je osobní 3D tiskárna postavená, která je schopna úplné replikace, úpravy a opravy v domácím prostředí. Tiskárna VIRTUOSO je určena pro tisk různých plastových materiálů v průměru 1,75 mm a 3,00 mm (nebo 2,85-3,00 mm). VIRTUOSO 3D Printers využívá vlastní zkušenosti s vývojem 3D tiskáren pro výrobu.

Stroje VIRTUOSO se specializují na segment 3D tisk a CNC. Společnost VIRTUOSO reviduje celý postup návrhu a výroby 3D tiskáren třetí generace. Konstrukce rámu tiskárny je naprojektována, tak aby byla tiskárna stabilnější a méně rezonovala. Podařilo se nám zvýšit rychlost tisku až o +15% oproti stávajícím produktům na trhu.

Většina známých tiskáren tiskne pouze v rámci jednoho průměrového standardu (1.75mm) a tím je omezeno využití plného potenciálu. Tiskárna VIRTUOSO umožňuje jednoduchou úpravou tisknutí i ve druhém průměrovém standardu a to 3.00mm (resp. 2.85-3.00mm) a tím pádem je při použití větší trysky schopna tisknout rychleji i větší výrobky než pouze u tiskáren s nižším průměrovým standardem. Se zřetelem na vyhřívanou podložku (PET, ABS), je napájecí část tiskárny nadimenzována, s čím souvisí vyšší životnost tiskárny. Všechny elektronické prvky jsme otestovali a naprogramovali. Spolu s uživatelsky přívětivým materiálem (easy-to-built) je možné tiskárnu jednoduše sestavit. Konstrukce je koncipována, tak aby umožnila i jednoduchou výměnu elektronických komponentů a případně kabelů, způsobené náročnými podmínkami tisku ze strany spotřebitelů například nepřetržitým dlouhodobým tiskem.

Kontakty:

Virtuoso 3D Printers s.r.o..
Rybná 716/24, Praha 1, 110 00
www.virtuoso3d.cz

Kontaktní osoba

Partik Juránek
patrik@virtuoso3d.cz

VISAP s.r.o.

 

Vstupte s námi do Industry 4.0, smart factory a smart city!

Vyvíjíme, vyrábíme a aplikujeme podlahové vizualizace, světelný design a značení, bezpečnostní řídící systémy pro manipulační techniku a další produkty zvyšující BOZP.

Naše technologie snižují “provozní slepotu”, se kterou se potýká většina výrobních firem. Do provozů strategicky rozmísťujeme projektory, které znázorňují zvolené výstrahy, pokyny či informace před vstupem do vyhrazené zóny. Světelná navigace zlepší orientaci v hůře osvětlených místech, což výrazně zlepší i samotnou bezpečnost.

Spolu s našimi partnery pracujeme na projektu „Smart city“, který projekci přesouvá i do veřejných prostor. Již dnes připravujeme společnost na život ve městě budoucnosti. Tým našich odborníků je postará i o váš bezpečný business. Ve vašich službách budou nejmodernější technologie v oblasti elektroniky a přenosu dat. S námi budete mít Industry 4.0, smart factory a smart city na dosah ruky.

Kontakty:

VISAP s.r.o.
Bělehradská 568/92, Praha 2, 120 00
www.visap.cz

Kontaktní osoba

Aleš Rajtr - CTO technický sektor společnosti
Ales.rajtr@visap.cz

WAY ELEVANCE s.r.o.

 

Ve společnosti Way Elevance klademe hlavní důraz na přání a vize našich klientů. Protože máme zkušenosti a odbornost jak ve výrobě, tak v moderních technologiích, jsme schopni nejen SW simulovat nebo analyzovat data, ale vymýšlet specifická HW řešení pro dané prostředí. V našem portfoliu naleznete zařízení pro chytré odpadové hospodářství, automatizovanou údržbu ulic nebo zařízení pro sběr dat v podstatě v jakémkoli prostředí.

Produkty, které pro naše zákazníky vyrábíme, jsou šité na míru jejich požadavkům. Ke každému problému se pokoušíme přistoupit analyticky a řešit všechny souvislosti spojené s danou otázkou.

Ideově se společnost od svého počátku orientuje na odbornou veřejnost. Díky tomu jsme schopni v podstatě z jednoduchých prvků tvořit komplexní řešení, která jsou schopna plnit požadavky zákazníků a zároveň jim nabízet další přidanou hodnotu v podobě analytických dat.

A protože vize jsou tím nejdůležitějším, co nás vede kupředu, jsme schopni s našimi klienty připravit jak dlouhodobou strategii rozvoje v oblasti Smart city, tak efektivní plnění krátkodobých cílů.

Jako největší výhodu CMB vnímáme možnost pracovat na reálných projektech a spolupracovat s podobně smýšlejícími odborníky.

Chceme být součástí změny, kterou implementace Smart city vizí přinese celé společnosti, a proto investujeme jak do našich řešení a rozvoje, tak chceme být součástí platformy, která má potenciál tyto vize předkládat jak odborné veřejnosti, tak všem, kteří mají o toto téma zájem.

Kontakty:

WAY ELEVANCE s.r.o.
Rytířská 411/4, Praha 1 Staré město, 110 00
www.wayelevance.cz

Kontaktní osoby

Jaroslav Kříž
kriz@wayelevance.cz

Petr Bašek
pb@wayelevance.cz

Středočeský kraj

 

Středočeský kraj je územně správní jednotka České republiky, která vznikla 1. července 1960 na základě zákona č. 36/1960 Sb., „o územním členění státu“ ze dne 11. dubna 1960. Od 1. ledna 2000 vznikl a souběžně existuje na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. také samosprávný celek se stejným názvem i územím. Středočeský kraj a Praha jsou jediné dva samosprávné kraje, jejichž území je shodné jako u dříve vzniklých územně-správních krajů.

Středočeský kraj je svébytný region nacházející se v samém středu Evropy a těsném sousedství hlavního města České republiky – hl. m. Prahy. Současně je Středočeský kraj jedním z hospodářsky nejvýznamnějších regionů České republiky a regionem s významným potenciálem dalšího rozvoje. Středočeský kraj preferuje především kvalitní investice zaměřené na výrobu a služby s vyšší přidanou hodnotou, vědu a výzkum.

Region disponuje širokou nabídkou investičních příležitostí. Zóny skýtají možnost realizace nových investic buď do volných nebo zčásti obsazených území. Velký důraz je kladen na využití brownfieldů. Kromě realizace a podpory konkrétních projektů revitalizace brownfieldů se Středočeský kraj podílel na několika samostatných výzkumných projektech zaměřených na problematiku deprimujících zón.

Středočeský kraj a CIIRK mají v úmyslu vyvíjet společné úsilí v podpoře a posílení výzkumných kapacit CIIRC v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC).

Tato činnost bude zaměřena na oblasti vývoje sběru a analýzy dat, poskytování datových služeb a strukturovaných datových výstupů a open data, testování jevů a procesů v daném území pomocí využití simulačních modelů, následnou vizualizaci dosažených výsledků, za pomoci užití nových zobrazovacích metod, jako je rozšířená a mixovaná realita, výroba aplikací pro vizualizaci inteligentních měst a jejich částí až do úrovně inteligentních budov a jejich okolí. Společným cílem obou stran je zviditelnění nových konceptů života ve městech všech velikostí, v urbanizované krajině a rozvoj stávající a implementujíce nové technické infrastruktury podporující kvalitativní zlepšení života jedince a celé společnosti všech vrstev v rámci konceptu Společnost 4.0.

Kontakty:

Středočeský kraj
Zborovská 11, Praha 5 150 21
www.kr-stredocesky.cz

Kontaktní osoba

Karel Piškule
karel.piskule@kr-s.cz

WPremium event, s.r.o.

 

DEVELOPMENT NEWS je renomovaný měsíčník, který vychází česko-anglicky již dvacet let a představuje významné developerské projekty s rezidenčním i komerčním zaměřením. Obsah se převážně věnuje administrativním a polyfunkčním objektům, stejně jako ekonomické a legislativní tematice spojené se všemi segmenty trhu s nemovitostmi. Zpracovává náměty týkající se nejrůznějších aspektů této problematiky – od technické přípravy projektu, jeho financování přes architektonické a stavební řešení budov a jejich vybavení technologickými celky, až po finální úpravy interiérů i exteriérů.

DEVELOPMENT NEWS je mediálním partnerem celé řady odborných konferencí, kongresů, výstav, seminářů a sportovních akcí. Svoje odborné zaměření dokazuje i řadou partnerství v odborných institucích, radách a skupinách, například v České radě pro šetrné budovy, Centrum města budoucnosti, Developers clubu, IFMA apod.

Kontakty:

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 281/28, Praha 2 – Vinohrady, 120 00
www.developmentnews.cz

Kontaktní osoba

Arnošt Wagner
wagner@wpevent.cz

Děkujeme

 

Vaše zpráva byla odeslána